เตรียมตัวขอวีซ่าเข้าอังกฤษ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนังสือเดินทาง

ปัจจุบันวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศยุโรปจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆ 2 ประเภท ได้แก่ เชงเกน (Schengen Visa) และยูเควีซ่า (UK Visa) ซึ่งวีซ่าแต่ละประเภทจะมีรายละเอียดดังนี้

เชงเกนวีซ่า (Schengen Visa) เป็นวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังกลุ่มประชาคมยุโรป ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ Austria, Belgium, Czech Repulic , Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary , Iceland ,Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland , Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden และ Switzerland โดย 25 ประเทศนี้ได้ ทำข้อตกลงร่วมกันที่จะใช้เชงเกนวีซ่า เพื่ออนุญาตให้ผู้ที่ต้องการเดินทางสามารถเข้าออกร่วมกันได้

ส่วนที่ต้องเรียกวีซ่าชนิดนี้ว่า “เชงเกน (Schengen)” เนื่องจากชื่อนี้เป็นชื่อเมืองเมืองหนึ่งในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ที่กลุ่มประเทศสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศได้ทำตกลงเซ็นสัญญากัน (เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1985) จึงได้ใช้ชื่อนี้มาตลอด หลังจากนั้นก็ ค่อยๆ มีประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นจนถึง 25 ประเทศอย่างที่เห็น และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกใน อนาคต ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในทวีปยุโรปนั่นเอง

เงื่อนไขในการรับเชงเกนวีซ่าและระเบียบการใช้วีซ่า

  1. ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นเอกสารการขอเชงเกนวีซ่า ณ สถานทูตของประเทศที่จะเข้าพัก นานที่สุด เช่น คุณต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเชงเกน 20 วัน โดยจะอยู่ที่ ปารีสนานที่สุด ดังนั้น คุณจะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศส เป็นต้น ในกรณีที่ไปแต่ละ ประเทศในกลุ่มเชงเกนด้วยจำนวนวันเท่าๆ กัน ต้องขอวีซ่าที่สถานทูตของประเทศแรกที่คุณเดินทางเข้าไป

2 ถ้าผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องเดินทางไปในกลุ่มประเทศเชงเกนต่อไปเป็นประเทศที่สอง หรืออีกหลายประเทศก็กระทำได้ทันที แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ ตม.ของประเทศที่เข้าไปต้องการดูหลัก ฐาน เช่น ตั๋วเครื่องบินหรือรายละเอียดการจองที่พัก ต้องยื่นแสดงให้ดูด้วย (แต่กระนั้นเขา ก็ไม่ได้เคร่งครัดจนเกินไปครับ บางครั้งไม่ได้ดูอะไรเลยด้วยซ้ำ)

  1. เชงเกนวีซ่าเป็นวีซ่าที่ใช้เดินทางเข้า-ออกประเทศสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศ เท่านั้น ซึ่งเงื่อนไขในการเข้าและออกจะถูกระบุอยู่ที่ด้านหน้าของวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
  • Single หมายถึง สามารถเข้า-ออกในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศได้ เพียงครั้งเดียว เมื่อเข้าไปยังประเทศแรกในกลุ่มสมาชิกแล้ว สามารถจะเดินทางต่อไปยัง ประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิกได้อีก จนกว่าวีซ่าที่ได้รับจะหมดอายุ แต่ไม่สามารถ กลับเข้าไปประเทศเดิมที่เดินทางออกมา (ออกแล้วออกเลยนะครับ เข้าได้แค่ครั้งเดียว ลง แม้วีซ่าที่ได้รับจะยังไม่หมดอายุก็ตาม)

Entry 1 หรือ 2 หมายถึง สามารถเข้า-ออกในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศได้จํากัดจำนวนครั้ง ตามแต่สถานทูตจะเป็นผู้กำหนด เช่น Entry 2 คือ เข้าไปในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้งหมด 25 ประเทศได้เพียง 2 ครั้ง (ต่างช่วงเวลากัน) แต่การเข้าไปใน 1 ครั้งจะต่อไปกี่ประเทศก็ได้ และเมื่อออกจากประเทศในกลุ่มสมาชิกไปแล้ว ก็สามารถกลับ เข้าไปประเทศเดิมได้อีกเพียงแค่ครั้งเดียว

และทั้ง 2 ครั้งที่เข้า-ออกนั้น ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดในวีซ่า อาทิ Entry 2 in 45 Days หมายความว่า ภายในกำหนดเวลา45 วันนับจากวันที่เริ่มอายวีซ่า สามารถเข้า-ออก ภายในประเทศกลุ่มสมาชิก 25 ประเทศได้ 2 ครั้ง แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 45 วัน เช่นถา เข้าครั้งแรก 15 วันจากนั้นก็เดินทางไปประเทศสมาชิกอื่นอีก 15 วัน

Sponsored
ยูฟ่าเบท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *